Akelius löser in alla preferensaktier

Det svenska fastighetsbolaget Akelius meddelar beslut om obligatorisk inlösen av dess preferensaktier i december.

Akelius har länge tickat på i bakgrunden i portföljen, så det är med lite sorg jag skriver det här inlägget — ett så pass stabilt, regionsspridet och välmående fastighetsbolag som just detta är svårt att hitta.

Styrelsen beslutade under gårdagen att samtliga preferensaktier ska lösas in under december månad, och att upplupen utdelning kommer att räknas in, i linje med avtalet.

Villkor för inlösen

Följande villkor gäller för inlösen av preferensaktierna:

 • Inlösenkurs: 345 SEK
 • Upplupen utdelning: 2,50 SEK
 • Sista handelsdag: 13 december 2019
 • Avstämningsdag: 17 december 2019
 • Likviddag: 20 december 2019

Detta innebär att vi som äger Akelius preferensaktier när börsen stänger den 13 december kommer att få 347,50 SEK per aktie in på kontot den 20 december.

Köpa D-aktien istället?

Många pratar nu om huruvida man ska köpa den nya Akelius Residential D, men tyvärr har aktien två nackdelar; dels är den av D-klass och är inte längre en preferensaktie, och dels är den noterad i EUR istället för SEK som tidigare.

I och med att bolaget inte har några finansiella problem är det väl egentligen ingen större risk att ha D-klass, men jag tycker det sänder helt fel signaler — en preferensaktie innebär just det, att man har förtur ("preferens") på utdelningen, men i klass D finns inte den fördelen.

Men valutarisken då?

Jag investerar ofta i andra valutor än SEK, men då gäller inte den statiska kurs som Akelius Residential D kommer att ha; i både fonder och aktier i andra valutor finns en uppsida i att kurserna kan gå uppåt, men den uppsidan saknas i Akelius Residential D.

Så gör jag

Sammanfattningsvis tar de bort fördelen med preferensaktie samtidigt som de lägger på en valutarisk, i ett skede när SEK/EUR redan är i ett pressat läge efter flera års nedgång av SEK på grund av felaktig ledning i Riksbanken.

I och med inlösen av Akelius Residential Pref lämnar jag därför bolaget, och kommer att se mig om efter andra investeringar när jag får loss mitt kapital. Det känns lite vemodigt, för jag vill verkligen ta del av deras kassaflöde, men inte under de här förutsättningarna.

Detaljer

 • Namn: Akelius Residential Pref
 • ISIN: SE0005936713
 • Senaste kurs: 346 SEK
 • Utdelning: 20 SEK
 • Utdelning per kvartal: 5 SEK
 • Direktavkastning: 5,78 %

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Akelius Residential PrefAKEL PREF
 Akelius Residential DAKEL D

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.