Nordnet börsnoteras

Snart kan du äga aktier i Nordnet igen — bolaget återvänder nämligen till börsen i närtid.

År 2017 köptes Nordnet upp och försvann därmed bort från Stockholmsbörsen, där den hade varit sedan i april år 2000 — men nu är de på väg tillbaka.

Den planerade börsnoteringen avser aktier på Stockholmsbörsen, som egentligen heter Nasdaq Stockholm.

Bara för Nordnets kunder

De enda som kommer att kunna köpa aktier direkt i börsnoteringen är de som redan är kunder i banken — de är alltså en exklusiv distributör av aktierna;

Idag meddelas att Nordnet, genom sitt dotterbolag Nordnet Bank AB, kommer att vara exklusiv distributör till allmänheten i Norden i samband med den planerade Noteringen.

Är du inte redan kund i banken bör du bli det nu, om du vill vara med som aktieägare från början vid den kommande börsnoteringen.

Nordnet i siffror

Hur stora är egentligen Nordnet? Jag har samlat på mig lite siffror för att ge en bättre blick om deras tjänster, kunder och resultat;

 • Aktiva kunder: 913 600
 • Aktiva konton: 1 213 400
 • Antal värdepappersaffärer: 28 422 400
 • Antal värdepappersaffärer per handelsdag: 114 800
 • Genomsnittlig courtageintäkt per affär: 18 SEK
 • Genomsnittlig courtageintäkt per handelsdag: 2 943 300 SEK
 • Totalt sparkapital: 394 miljarder SEK
 • Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto: 325 000 SEK
 • Genomsnittligt resultat per konto: 367 SEK
 • Vinstmarginal: 22 %
 • Heltidstjänster: 497

Ovanstående siffror avser år 2019, eftersom 2020 inte är slut ännu.

Huvudkonkurrenten för oss svenskar är som ni säkert redan vet Avanza, och även om det är enkelt att ha en favoritbank så är jag tydlig med att jag använder båda just för att bankerna har lite olika tjänster om man skrapar lite på ytan.

Utöver dessa två använder jag även Nordea på grund av deras låga courtage på 0,069 % samt Savr på grund av rekordlåga fondavgifter.

För lite mer avancerade kunder ger Nordnet helt andra möjligheter till automatiserad handel än många konkurrenter, då de har mängder av tekniska lösningar som API:er och liknande, som du kan nyttja om du gör den typen av värdepappersaffärer — ett riktigt intressant område.

Mer information

Prospektet om börsnoteringen, där alla detaljer om börsnoteringen anges, har inte publicerats ännu — för att få reda på detaljerna om börsnoteringen behöver vi nämligen vänta till den 15 november.

En ny artikel kommer givetvis så snart det finns ny information om börsnoteringen.

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Avanza Bank HoldingAZA
 Nordea Bank AbpNDA SE

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.