Avanza höjer utdelningen

Den svenska nätmäklaren Avanza höjer utdelningen efter ännu ett bra kvartal, trots en del nerskrivningar.

Den populära svenska nätmäklaren Avanza meddelar efter ett positivt kvartal och även helår en höjning av utdelningen från 2,10 till 2,30 SEK — en höjning motsvarande 9,52 %, vilket är en fin höjning.

Utdelningsandelen, som vid utländska aktier benämns som Payout Ratio, hamnar efter utdelningshöjningen på 79 %.

Genomgång

Det är många poster som har ökat riktigt bra sedan året innan, vilket på vissa punkter är minst sagt imponerande.

Följande tabell redogör för de Q4 år 2019 respektive 2018, och alltså inte helåren;

Rad 2019 2018 %
Resultat per aktie 0,79 0,40 +97,50
Rörelseintäkter 329 267 +23,22
Rörelsekostnader -187 -190 -1,58
Rörelsemarginal 43 29 +48,28
Nettoinflöde 6 820 6 360 +7,23
Nya kunder 37 300 28 600 +28,67

Beloppen ovan, förutom nya kunder och resultat per aktie då, anges i miljoner SEK.

Antalet nya kunder är imponerande i sig, men även resultat per aktie och rörelsemarginal har ökat otroligt väl för bolaget, jämfört med samma kvartal året innan.

Höjer inte ofta

Senast Avanza höjde sin utdelning var inför utdelningsåret 2016, då utdelningen höjdes med hela 50 % från 1,40 till 2,10 SEK. Sedan dess har den legat stilla fram till nu, då den alltså höjs från 2,10 till 2,30 SEK.

Bolaget sänkte till och med utdelningen relativt nyligen med hela 12,5 %. Utdelningen sänktes då från 1,60 SEK år 2014 till 1,40 SEK år 2015 — eller från 8 till 7 SEK på den tiden, eftersom Avanza genomfört en 5:1-split under 2019.

Sanktionsavgift

Finansinspektionen genomförde under 2018 en granskning av Avanza och dess försäkringsverksamhet under perioden 1 januari 2016 - 31 juli 2018, där man då fann att bolaget i flera viktiga delar av regelverket brustit i regelefterlevnad, vilket ledde till att själva tillståndet var i farozonen.

Finansinspektionen skriver ordagrant så här i sitt utlåtande:

De konstaterade överträdelserna har varit så allvarliga och har pågått under så lång tid att det finns anledning att överväga att återkalla bolagets tillstånd att driva försäkringsrörelse.

Dessa ord måste man ta på allvar, oavsett om man väljer att investera i bolaget eller ha en kapitalförsäkring som jag — dessa ligger nämligen hos just försäkringsbolaget.

När allt kom omkring bedömde Finansinspektionen att Avanza genomfört tillräckliga förbättringar i sin regelefterlevnad att misstagen inte kunde upprepas.

Straffet blev en officiell varning och en sanktionsavgift om 35 miljoner SEK, vilket jag känner är värt att skriva om trots att det inte påverkar 2019 års resultat.

Äger inte

Jag äger inte Avanza men gillar bolaget som tusan — utan dem hade jag aldrig börjat spara i aktier så pass tidigt, och jag tror många känner som jag; de utmanade tidigt storbankerna genom att erbjuda både billig handel med aktier och den billiga fonden Avanza Zero.

Utan dem och konkurrenter som Nordnet hade vi varit kvar hos storbankernas i många fall alldeles för höga avgifter, och det vill nog ingen. Om de nu bara kan hålla sig till reglerna, slippa fler straffavgifter och fortsätta sin fina tillväxt kan bolaget absolut bli intressant framöver.

Detaljer

  • Namn: Avanza Bank Holding
  • ISIN: SE0000170110
  • Senaste kurs: 95,90 SEK
  • Utdelning: 2,30 SEK
  • Direktavkastning: 2,40 %

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Avanza Bank HoldingAZA

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.