Billigare än Avanza Global

Trots dubbelt så hög avgift är Länsförsäkringar Global Indexnära billigare än Avanza Global för svenska sparare. Låt oss ta en titt på hur det kan vara möjligt.

Låga avgifter är oerhört viktigt när du sparar långsiktigt — i många fall kan det till och med vara avgörande för din avkastning genom åren — men avgiften kan också vara förrädisk; en låg avgift innebär inte att det inte finns andra avgifter som kan påverka fondens avkastning negativt.

Innehåll

Högre avgift och billigare?

Faktum är att globalfonden Länsförsäkringar Global Indexnära med sin avgift på 0,20 % i praktiken är billigare än Avanza Global, som har en avgift på 0,10 % — men hur är det möjligt?

Det hela beror på hur Avanza Global är konstruerad, och vilka skatter som behöver betalas på den utländska grund som gör fonden. Trots att Länsförsäkringar Global Indexnära har en högre avgift är den alltså billigare för dig som sparare.

Utländsk mottagarfond

Anledningen till att Avanza Global i praktiken är dyrare än andra fonder i samma kategori är att den beskattas annorlunda; det är en så kallad matarfond som investerar sitt kapital i en mottagarfond. På ett sätt är den ingenting annat än ett skal ovanför den andra fonden.

Mottagarfonden i det här fallet är den Luxemburg-registrerade Amundi Index MSCI World I13SK-C, som vid en snabb titt ser ut att vara en bra fond — den har en låg avgift om 0,03 % och grundvalutan är SEK. Så vad är problemet?

Högre skatt

En globalfond investerar i sin natur primärt i aktier på den amerikanska aktiemarknaden, och eftersom Avanza Global har sin skattemässiga hemvist i Luxemburg innebär det att de amerikanska utdelningarna som betalas till fonden beskattas med 30 % till skillnad mot 15 % om fonden hade haft en skattemässig hemvist i Sverige, som Länsförsäkringar Global Indexnära har.

Avanza Global investerar för närvarande 65 % av sitt kapital i amerikanska aktier, och med en direktavkastning på 2,5 % innebär en investering på 200 000 SEK att fonden går miste om nästan 500 SEK i skatt per år bara på de underliggande aktiernas utdelning.

Skatt för fonder i Luxemburg

Fonder som tar emot amerikanska utdelningar och har sin skattemässiga hemvist i Luxemburg beskattas med 30 % på alla utdelningar.

( ( 200 000 x 0,65 ) x 0,025 ) x 0,30 = 975 SEK i skatt

I beräkningen utgår vi från att fonden investerar 65 % av kapitalet i USA, att direktavkastningen är 2,5 % samt att beskattningen är 30 % mellan USA och Luxemburg.

Skatt för fonder i Sverige

Fonder som tar emot amerikanska utdelningar och har sin skattemässiga hemvist i Sverige beskattas med 15 % på alla utdelningar.

( ( 200 000 x 0,65 ) x 0,025 ) x 0,15 = 487,50 SEK i skatt

I beräkningen utgår vi från att fonden investerar 65 % av kapitalet i USA, att direktavkastningen är 2,5 % samt att beskattningen är 15 % mellan USA och Sverige.

Utebliven avkastning

Därmed får den svenska fonden nästan 500 SEK mer i avkastning varje år, enbart eftersom beskattningen på utdelningar ser annorlunda ut.

På en investering om 200 000 SEK motsvarar en utebliven avkastning på 500 SEK inte mindre än 0,25 % — vilket alltså med marginal täcker skillnaden i fondernas avgifter.

Lägst avgift i praktiken

Trots att fonder har låg avgift finns det alltså andra detaljer som kan innebära kostnader som påverkar fondens totala avkastning, däribland fondens beskattning som i det här fallet missgynnar Avanza Global på grund av att dess skattemässiga hemvist är Luxemburg och inte Sverige.

Det som är viktigast för sparare att försöka hålla koll på är vilken avgift som dras från fonderna i praktiken. Det här kan vara svårt att hålla koll på, men för enkelhetens skull kan man primärt investera i fonder som har svensk skattemässig hemvist — även om det inte alltid är lätt att veta hur det ligger till, som vi ser i fallet Avanza Global.

Detaljer

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Amundi Index MSCI World I13SK-C-
 Avanza Global-
 Länsförsäkringar Global Indexnära-

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inlägget har en kommentar.
  1. MatsMats

    Bra tips, vet att jag läst något om det tidigare. Ingen aning om hur man ska kunna hålla koll på såna här saker själv. Det gäller att läsa på.

    Tack för en bra blogg!