Brookfield Renewable Partners ökar intäkterna

Det populära energibolaget Brookfield Renewable Partners rapporterar både ökade operativa intäkter och en höjd utdelning inför 2019.

Rapporten från ett av mina största innehav har nu kommit, och det är en munter läsning där bolaget expanderar åt alla håll och kanter. Lugnt och metodiskt blir man större och större med bibehållen lönsamhet.

Den totala energimängden från bolagets samtliga anläggningar — i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien — steg från 5890 GWh år 2017 till 7052 GWh år 2018. Vattenkraft står för 5488 GWh, vindkraft för 1268 GWh och solkraft för blygsamma 184 GWh.

De operativa intäkterna — FFO, Funds From Operations — ökade under 2018 med 14,05 % och uppgår nu till 2,16 USD per aktie.

Utdelningen föreslås bli 2,06 USD per aktie och helår, vilket ger 0,515 USD per kvartal mot tidigare 0,49 USD — en ökning om 5,1 %.

Förbättringar

Även om bolaget tuffar på fint redan nu har man även påbörjat kostnadseffektivitetsåtgärder i både USA och Sydamerika, vilket beräknas öka marginalerna med 20 miljoner USD, samt förnyat alla skuldfrister till i genomsnitt 10 år framåt i tiden.

Brookfield Renewable Partners är mitt näst största innehav i portföljen, och det är tydligt att de har en bra ledning som styr bolaget i rätt riktning. Man expanderar löpande och får fina resultat från både sina avyttringar och sin fortlöpande produktion.

Förnyelsebar energi är definitivt framtiden, och med musklerna från Brookfield Asset Management har man alla förutsättningar att skaffa sig och behålla en bra marknadsposition över lång tid framöver.

Detaljer

Utöver Brookfield Renewable Partners är även de andra bolagen under ledning av Brookfield populära i utdelningskretsar; Brookfield Infrastructure Partners (som jag ännu inte äger) och Brookfield Property Partners, som har en plats i portföljen.

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Brookfield Renewable Partners LPBEP.UN
 Brookfield Property Partners LPBPY.UN
 Brookfield Infrastructure Partners LPBIP.UN
 Brookfield Asset Management IncBAM.A

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.