Högre ISK-skatt 2019

Den sista november har passerats, och därmed kan vi räkna ut vad schablonskatten för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar blir år 2019.

För att räkna ut skatten för ISK och KF tar man föregående års statslåneränta den sista november, lägger till 1% och beräknar denna procentsats på ditt kapital. Detta resultat, skatteunderlaget, multipliceras sedan med 0,30 för att få fram aktuell skatt för innehavet.

Skatt på ISK och KF för 2019

Statslåneräntan stod den 30/11 2018 i 0,51 %. Lägger vi till 1 % får vi 1,51 %. Beloppet vi beräknar detta på sätts till 500 000 kr;

  • 500 000 kr * 1,51 % = 7 550 kr
  • 7 550 kr * 30 % = 2 265 kr

Den med 500 000 kr i sitt ISK eller sin KF under 2019 kommer alltså beskattas med 2 265 kr.

Skatten är högre än 2018

Den sista november 2017 låg statslåneräntan på 0,49 %, så vi står inför en höjning — även om den är minimal. Med samma belopp som i exemplet ovan hade vi nått följande för 2018;

  • 500 000 kr * 1,49 % = 7 450 kr
  • 7 450 kr * 30 % = 2 235 kr

Skillnaden från 2018 till 2019 är alltså 2 265 - 2 235 = 30 kr.

Ingen större skillnad, men det är värt att känna till att statslåneräntan inte är statisk, och att vi därför — i tider med räntehöjningar — kommer att beskattas hårdare på våra ISK- och KF-konton.

Schablonbeskattning att föredra

Jämfört med en vanlig aktiedepå är det fortfarande förmånligare att schablonbeskattas på det här sättet, men när statslåneräntan blir tillräckligt hög är istället depå att föredra.

Risken att räntan skulle vara så pass hög speciellt länge bör dock bedömas låg.

Skatt på beskattade pengar?

Jag tycker det är fruktansvärt snedvridet att beskatta sparande, och förstår inte varför avdragsrätten för IPS (individuellt pensionssparande) togs bort häromåret. Vi svenskar har verkligen inga riktigt incitament kvar att spara pengar.

I USA har de avdragsgillt pensionssparande — 401K — där du kan handla både fonder, ETF:er och aktier. Det har på kort tid blivit omåttligt populärt, och är något Sverige borde ta efter.

Inte för att jag tror att det kommer bli så i första taget...


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.