Inget aktieutlåningsprogram hos Avanza

En läsare hörde av sig och undrade om Avanza kommer att lansera ett automatiskt utlåningsprogram likt det Nordnet erbjuder till sina kunder.

Hos Nordnet är du automatiskt med i deras aktieutlåningsprogram så fort du köpt aktier som ligger i en kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring hos dem.

När en läsare nyligen hörde av sig och undrade huruvida Avanza också kommer lansera ett program tog jag tag i saken och kontaktade dem. Tyvärr har jag nu fått svaret att de inte har några planer i dagsläget på att konkurrera med utlåningsprogrammet hos Nordnet.

Så fungerar det hos Nordnet

Om du inte aktivt motsätter dig att vara med i programmet innebär det att de aktier som andra parter avser att låna av dig, exempelvis som säkerhet vid andra investeringar eller för att blanka aktierna ifråga, automatiskt ger dig ytterligare avkastning i form av ränta.

Hur mycket du får i ersättning beror på hur pass attraktiv aktien är, hur länge den lånas ut samt till vilken täckningsgrad, alltså hur andel av dina aktier som belånas.

Exempel på avkastning

Eftersom räntan varierar är det svårt att veta exakt hur mycket du tjänar på att låna ut dina aktier, men för enkelhetens skull räknar vi i det här exemplet med att du får 2 % ränta vid 50 000 SEK i utlånade aktier.

Om vi räknar med att aktierna lånas ut i ett år landar den total avkastningen där med på 1 000 SEK;

50 000 x 0,02 = 1 000 SEK

Därefter tas en administrativ avgift ut om 10 % på avkastningen från "agenten" som hanterar utlåningen, och sedan delas avkastningen mellan dig och Nordnet till 50 % vardera;

(1 000 x 0,9) / 2 = 450 SEK

Utan att ha lyft ett finger har du alltså fått ytterligare avkastning om 450 SEK — ett utmärkt sätt att maximera avkastningen, just eftersom du som sparare inte behöver göra någonting alls.

Vilka aktier lånas ut?

I dagsläget är det bara svenska aktier som lånas ut i aktieutlåningsprogrammet, men under hösten arbetar Nordnet på att bredda utbudet och låna ut aktier listade i alla nordiska länder.

De aktier som sedan lånas ut är de aktier som det finns efterfrågan på. Du som kund varken kan eller behöver administrera något själv, utan det hanteras automatiskt.

Betalning och skatt

Din extra årsavkastning från aktieutlåningsprogrammet beräknas av Nordnet varje kvartal, och betalas ut automatiskt. Om du har aktier som har lånats ut får du även en sammanställning över vilka det var och vad du tjänat per respektive aktie.

Avkastningen som genereras i aktieutlåningsprogrammet innebär inte att det dras någon extraskatt, utan du schablonbeskattas på det totala värdet av din kapitalförsäkring som vanligt, precis som när du får utdelningar från aktier eller liknande.

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Avanza Bank HoldingAZA

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.