Lendify klarar krisen

Antalet kunder som inte kunde betala sina lån i tid ökade i coronakrisens spår, men hur påverkades låneplattformen Lendify?

Världen som vi kände den tidigare stannade upp när coronaviruset spreds från land till land, och rekordmånga företag fick snabbt problem med sina kassaflöden.

Vi som investerat pengar i lån till privatpersoner via plattformarna Brocc eller Lendify blev givetvis extra oroliga — håller konceptet med privat utlåning för en kris lik coronakrisen?

Försenade betalningar

Lendify rapporterade nyligen att antalet uteblivna eller försenade betalningar snabbt ökade redan i april, vilket var en direkt konsekvens av Sveriges påverkan av viruset och den orolighet och arbetslöshet som följde.

Jämfört med föregående år var detta en ökning av försenade betalningar med närmare 20 %, vilket gjorde att jag började titta lite närmre på det hela.

Betalningsförmågan hos låntagarna återhämtade sig relativt snabbt och befann sig redan i maj månad på normala nivåer, samt därefter lägre nivåer än vanligt under juni månad — en snabbare återhämtning än jag personligen hade vågat hoppats på.

Kreditförlustfond

För mig som lånar ut pengar på plattformen finns det en form av skydd inbyggt, som de kallar för sin kreditförlustfond, dit pengar avsätts automatiskt varje månad och som sedan täcker upp uteblivna betalningar från de privatpersoner som lånat pengar av mig.

Alla automatiska investeringskonton hos Lendify är skyddade genom dess kreditförlustfond.

Kreditförlustfonden är alltid 0,1 % av det totala utlånade kapitalet på hela plattformen och ersätter det nominella beloppet på de automatiska investeringskontona.

Detta innebär att risken är begränsad till att bli av med förväntad ränta om en låntagare inte kan betala — ditt investerade belopp är skyddat genom kreditförlustfonden, förutsatt att medlen i fonden räcker till.

Avsättningar till fonden

Så länge du använder dig av automatiska investeringskonton AutoInvest görs avsättningar till kreditförlustfonden regelbundet och automatiskt, men det är ingenting som syns för dig som investerare.

Den enda gången du ser transaktioner till kreditförlustfonden är om du har fått en ersättning från fonden som ska betalas tillbaka; då syns detta under dina transaktioner som Återbetalning till kreditförlustfond.

Ersättningar från fonden

Du behöver inte göra något manuellt för att få ersättning från kreditförlustfonden, utan om en låntagare inte betalar in i tid täcks det automatiskt upp om du använder ett automatiskt investeringskonto.

Ersättningar från kreditförlustfonden syns under dina transaktioner som Kreditförlustfond har täckt upp för förlust och sker den första dagen varje månad.

Ingen garanti

Det är viktigt att känna till att kreditförlustfonden inte på något sätt är en garanti för att man kommer att få betalt om en låntagare inte kan betala sina lån. Kreditförlustfonden kommer däremot täcka upp uteblivna inbetalningar automatiskt så länge det finns medel för detta.

Jag menar inte att detta är vanligt, men det är viktigt att känna till att det finns en risk i att låna ut pengar, oavsett om det är på börsen — där bolag kan ställa in utdelningar eller, i värsta fall, gå i konkurs — eller till privatpersoner, som i det här fallet.

Manuella investeringar

Det går även att göra manuella investeringar hos Lendify, vilket innebär att du själv väljer vilka lån du vill investera i och hur mycket du vill investera i respektive lån.

Detta ger dig en större kontroll över exempelvis vilka räntenivåer du investerar i och vilken risk du tar, men det innebär också att du inte automatiskt är skyddad av kreditförlustfonden.

Därmed är risken för kapitalförluster lite högre vid alla manuella investeringar, något som är viktigt att känna till.

Genomsnittlig avkastning

Med tanke på att man själv kan välja i vilka lån man vill investera sitt kapital varierar avkastningen mycket beroende på hur stor risk du är villig att ta och hur lång löptid du tycker är acceptabelt.

Plattformens genomsnittliga avkastning är 5,33 % de senaste 12 månaderna, jämfört med min egen avkastning om 6,71 % — som dock främst är högre för att jag manuellt lagt en majoritet av kapital i lån med ganska hög risk.

Det här var både medvetet och högst frivilligt, men kändes aktuellt eftersom jag utvärderar plattformen och vill se alla olika sätt man kan investera på, och hur låntagarna beter sig.

Min fördelning mellan de olika kreditklasserna — där A är bäst och F är sämst — är följande:

  • A: 12 %
  • C: 15 %
  • E: 57 %
  • F: 16 %

Som ni ser ligger jag relativt högt i kreditklass E, vilket kanske inte låter jättebra, men som har visat sig fungera riktigt bra hittills; jag har inte haft några uteblivna betalningar från låntagarna, utan det har bara handlat om försenade betalningar som till slut betalats in.

I mina två konton där jag har AutoInvest aktiverat, med lång respektive normal löptid på de lån som jag automatiskt investerar i, är den genomsnittliga räntan följande;

  • 6,22 % för AutoInvest Lång
  • 4,72 % för AutoInvest

Jag tycker att 6,22 % för AutoInvest Lång är riktigt bra, och kan man leva med en löptid på lånen på allt mellan 6 till 15 år i mitt fall är det ett bra alternativ till börsen.

Andrahandsmarknad

Det finns även en andrahandsmarknad hos Lendify, där man kan sälja sina lån till andra investerare på plattformen. Här kan du både sälja dina egna lån eller köpa andras attraktiva lån som har den ränta du letar efter.

Vill du ta ut hela eller delar av ditt kapital innan löptiden är slut på de lån du investerat i är det på andrahandsmarknaden du säljer dem — det finns inget annat sätt att ta ut ditt kapital från pågående lån.

I skrivande stund finns det lite drygt 2 000 lån till salu på marknaden, med drygt 1 100 transaktioner de senaste 30 dagarna. Det genomsnittliga försäljningspriset är 99,4 %, alltså lite under lånens egentliga värde.

Som lägst hittar jag lån till salu för 95 % av värdet, vilket innebär att det finns möjlighet att direkt tjäna omkring 2 000 SEK utöver den kommande räntan — förutsatt att låntagaren inte får betalsvårigheter under de resterande 79 månaderna av lånets löptid.

Skatt på ränteintäkter

De ränteintäkter du tjänar på plattformen räknas som vanliga ränteintäkter, och skattas med 30 % som vanligt. Lendify hanterar detta åt dig automatiskt och skickar alla uppgifter till Skatteverket så att de finns förtryckta vid kommande års deklaration.

Brygränsen för att betala skatt på ränteintäkter är vid 100 SEK, så om du har ett mindre belopp investerat på plattformen och dina ränteintäkter understiger 100 SEK är det alltså skattefri avkastning, även om den är liten.

I praktiken innebär detta att din avkastning egentligen bara är 70 % av den angivna avkastningen, så om du har ett lån med 6 % årlig ränta är detta 4,2 % efter skatt — inget speciellt eftersom alla intäkter skattas, men att kunna investera i exempelvis ett investeringssparkonto för att få schablonbeskasttning hade varit fördelaktigt.

Tyvärr går det enligt svensk lagstiftning inte att investera i något annat än börshandlade produkter och fonder i ett ISK. Om denna lagstiftning ändras skulle vi även kunna investera i lån med en liknande beskattning.

Skydd mot konkurs

Många är oroliga för att plattformen i sig ska gå i konkurs och att man därmed blir av med sina investerade pengar, men enligt Lendify går det inte riktigt till så.

De pengar du investerar är inte bundna till plattformen i sig, utan ligger antingen hos banken eller låntagaren;

  • på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken innan de har lånats ut
  • hos låntagaren för respektive lån när de har lånats ut

Det är så klart logiskt när man tänker på det, men ändå inte solklart utan att läsa på lite om hur plattformen fungerar.

Skulle Lendify som plattform trots allt gå i konkurs har de ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell (som även äger Lindorff) att ta över alla låneavtal.

Integrationer

Det finns flera aktörer som har integrerat med Lendify och kan erbjuda att visa upp det investerade kapitalet bland ditt totala kapital, däribland Avanza.

Om du godkänner kopplingen med Mobilt BankID innebär det att du slipper logga in hos Lendify för att kolla ditt totala saldo; du ser det direkt hos Avanza varje gång du loggar in.

Alternativa investeringar

Lendify faller under en kategori jag brukar kalla för alternativa investeringar, vilket egentligen är alla investeringar som inte är traditionella investeringar i aktier, börshandlade fonder eller vanliga fonder.

I sig är det inte så märkvärdigt som det låter när man kallar dem alternativa investeringar, men jag tycker det är viktigt att särskilja dem så att fler får upp ögonen för vad som faktiskt är möjligt med moderna tjänster.

Plattform Inriktning
Lendify Privatpersoner
Brocc Privatpersoner
Kameo Fastigheter
Tessin Fastigheter

Den nya vågen med den här typen av plattformar, där privatpersoner enkelt kan investera i både större och mindre projekt, är riktigt intressanta eftersom de ger oss möjligheter vi helt enkelt inte har haft tidigare.

Dessa tjänster låter oss diversifiera utanför aktiebörser och fondförvaltare, så att vi kan få bredare portföljer och därmed tryggare avkastning totalt sett.

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Avanza Bank HoldingAZA
 Handelsbanken ASHB A
 Handelsbanken BSHB B

Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.