Hur ska man agera med sina investeringar?

"Hur ska man agera med sina investeringar?" är avsnitt nummer 2 av Penserpodden, från den 27 augusti 2019.

Beskrivning

Det råder stort konsensus på att allt blir sämre och sämre i konjunkturen, men är det sanningen? Vilka ljusglimtar finns? Hur analyserar Erik Penser Bank omvärlden då vår förvaltning går betydligt bättre än konkurrenternas. En intervju mellan Daniel Ljungström, chef Wealth Management och Jonas Thulin, chef kapitalförvaltningen.

Risker

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.

De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.

Detaljer

  • Titel: Hur ska man agera med sina investeringar?
  • Podcast: Penserpodden
  • Nummer: 2
  • Datum: 27 augusti 2019
  • Längd: 25 min, 37 sek