Utdelningar

"Utdelningar" är avsnitt nummer 1 av Penserpodden, från den 21 augusti 2019.

Beskrivning

I det här avsnittet gör vi en fördjupning i att investera i värdepapper med hög direktavkastning eller ränta. Med oss för att diskutera ämnet har vi Robert Tovi som är analyschef på Erik Penser bank samt Pontus Wachtmeister som är förvaltare av fonden Penser Yield. Leder podden gör Daniel Ljungström, chef över vår Wealth Management avdelning.

Risker

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.

De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.

Detaljer

  • Titel: Utdelningar
  • Podcast: Penserpodden
  • Nummer: 1
  • Datum: 21 augusti 2019
  • Längd: 38 min, 17 sek